KONVERENTS

Eesti kunstiteaduse aastasada. Institutsioonid, persoonid, meetodid, lood, retseptsioon

Aeg: 8.–9. aprill 2022

Koht: Tartu ja Tallinn

Eesti professionaalne kunstiteadus tähistab 2022. aastal oma 100. juubelit: 1921. aastal avati Tartu Ülikoolis esmakordselt kunstiajaloo professuur. Esimesena aitas noore rahvusriigi jaoks uut distsipliini mõtestada rootsi päritolu professor Helge Kjellin, kes asus tööle 1922. aastal. Talle järgnesid Tartu Ülikoolis paljud teised ning täna õitseb akadeemiline kunstiteadus juba kolmes ülikoolis. Ülikoolide kõrval toetavad kunstiteaduse edendamist muuseumid. Üha enam võib näha meie erialasel väljal sündinud teadmiste siirdeid kriitikasse, galeristikasse, populaarmeediasse ja teistesse distsipliinidesse.

Kunstiteadus, mis on olemuselt nii sotsiaalne kui kultuuriline nähtus, reageerib oma ümbrusele, samas kujundades ühiskonna arusaamu ja kujutelmi nii tänapäeva kunstist kui ka ajaloolisest pärandist. Teoseid näidates, neist rääkides ja neist kirjutades osutame oma kogenud pilgu toel väärtustele ja emotsioonidele, mida teosed kõnetavad ning potentsiaalselt esile kutsuvad. Üha enam tegeleme ka kogu ümbritseva keskkonna ja visuaalkultuuri probleemidega, harutamaks lahti nende suhteid sotsiaalsete, ideoloogiliste ja esteetiliste hoiakute ning praktikatega. Kunstiteaduse akadeemiline juubel annab hea põhjuse arutada värske pilguga eriala praktikate, tavade, institutsioonide, historiograafia, keelekasutuse, rahvusliku ja rahvusülese paiknemise, kesksete figuuride, soolise tasakaalu ning paljude muude teemade üle, mida kunst ja visuaalkultuur kõnetavad ja seovad. 

KONVERENTSI KAVA

8. APRILL TARTU

Tartu Ülikooli Muuseum

10.30 Kohv ja kogunemine

10.50 Avasõnad

11.00–11.30 Juhan Maiste. Que vadis kunstiajalugu Tartus? (esineja haigestumise tõttu jäi ära)

11.30–12.00 Eero Kangor. “Kunstiajalugu on ju siinses ülikoolis uus distsipliin”. Tartu Ülikooli esimene kunstiajaloo professor Helge Kjellin ja kunstiajaloo kabineti rajamine

12.00–12.30 Tiina Abel. Refleksioon ja enesereflektsioon: Hanno Kompuse “eesti stiili” tõlgendustrajektoori kaks episoodi

12.3013.30 Lõuna (omal käel)

12.30-13.00 Pooletunnised ekskursioonid Tartu toomkiriku saladuste kambris ja Morgensterni saali püsinäitusel „Minu elu ülikool“

13.30–14.00 Liisa-Helena Lumberg. Tubli kunstnik või abitu teos? Voldemar Vaga baltisaksa kunstnikest 1970. aastatel

14.00–14.30 Kerttu Palginõmm. ENSV Teaduste akadeemia ajaloo instituudi kunstiajaloo sektori toimimisest, vastupanumehhanismidest valitsevale korrale ja retoorika rollist selles

14.30–15.00 Kädi Talvoja. Perspektiivilaiendus – perspektiivikitsendus? Balti kunsti triennaalide retseptsioonist nõukogude perioodil (veebis)

15.00–15.30 Mari Nõmmela. Kui Eesti kunsti püsiekspositsiooni näeks väljaspool Tallinnat? Tartu kunstimuuseumi näitusetegevus 1970.–1990. aastatel

15.3016.00 Kohv

16.00–16.30 Peeter Linnap. Lühike fotokirjutuse historiograafia Eestis 

16.30–17.00 Virve Sarapik. Eesti kunstiteadus esteetika ja semiootika teljel (esineja haigestumise tõttu jäi ära)

17.00–17.30 Krista Kodres. Piire tõmmates: eesti kunstiajaloo ruumiloomest (veebis)

17.30-18.00 Pooletunnised ekskursioonid Tartu toomkiriku saladuste kambris ja Morgensterni saali püsinäitusel „Minu elu ülikool“

TRANSPORT OMAL KÄEL! Soovitav on rongipiletid ette osta! Rong Tallinn–Tartu 8.12–10.07, Tartu–Tallinn 18.54–20.53 / 20:10-22:32. Bussiga tulijad: Tallinna Bussijaamast Tartusse 7:00, 7:30, 8:00; Tartu Bussijaamast Tallinnasse 18:00, 18:50, 19:00 jne.

9. APRILL TALLINN

Eesti Kunstiakadeemia aula

12.00–12.30 Merike Kurisoo, Greta Koppel. Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes

12.30–13.00 Kerttu Palginõmm. Hiilgus ja luksus Tallinnas. Maarja altari retaabel

13.00–13.30 Anu Mänd. Kunstiteos kui kirjalik allikas 

13.3014.30 Kohv ja suupisted. Lõuna soovijad omal käel.

14.30–15.00 Kersti Markus. Piiride nihutamine. Eesti keskaegse visuaalkultuuri uurimisest interdistsiplinaarses ja globaalses võtmes

15.00–15.30 Heie Treier. Pildipõhine uurimine „Kahn. Saarlase” näitel 

15.3016.00 Kohv

16.00–16.30 Kristiina Tiideberg. Joonistusõpetaja roll 19. sajandi alguse Tartu ülikoolis. Muutuvaid vaateid K. A. Senffi tegevusele

16.30–17.00 Jaanika Anderson, Ken Ird, Kadi Polli, Kristiina Tiideberg, Linda Kaljundi. Kunst või teadus: põimitud ajaloo võimalikkusest

17.00 Arutelu

17.30 Vastuvõtt

Tartu päeval saab soetada ajakirja Baltic Journal of Art History viimaseid numbreid.

Tallinna päeval saab soetada ajakirju Kunstiteaduslikke Uurimusi ja Eesti Kunstimuuseumi Toimetised.

TOIMUMISKOHAD

Tartu Ülikooli Muuseum. Lossi 25, 51003 Tartu

Eesti Kunstiakadeemia. Põhja pst 7, 10412 Tallinn

Konverentsi korraldab:

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing