EESTI KUNSTITEADUSE AASTASADA

Eesti professionaalne kunstiteadus tähistab 2022. aastal oma 100. juubelit: 1921. aastal avati Tartu Ülikoolis esmakordselt kunstiajaloo professuur. Esimesena aitas noore rahvusriigi jaoks uut distsipliini mõtestada rootsi päritolu professor Helge Kjellin, kes asus tööle 1922. aastal. Talle järgnesid Tartu Ülikoolis paljud teised ning täna õitseb akadeemiline kunstiteadus juba kolmes ülikoolis. Ülikoolide kõrval toetavad kunstiteaduse edendamist muuseumid. Üha enam võib näha meie erialasel väljal sündinud teadmiste siirdeid kriitikasse, galeristikasse, populaarmeediasse ja teistesse distsipliinidesse. Sellega seoses on Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing kuulutanud 2022. aasta „Kunstiteaduse aastaks“. Ühingu eestvõttel tähistame Eesti kunstiteaduse aastasada järgnevate ürituste ja algatustega:

  • Tartus ja Tallinnas 8.-9. aprillil toimuv kahepäevane konverents “Eesti kunstiteaduse aastasada. Institutsioonid, persoonid, meetodid, lood, retseptsioon”. Konverentsi fookuses on nii eesti kunstiteaduse ajalooga seonduvad teemad kui ka käsil olevate uurimuste tutvustamine.
  • Avalikkusele ja kolleegidele suunatud uute doktorite loengusari.
  • Kunstisaade: Indrek Grigor kutsub Kunstiministeeriumi saatesse külalisi-kunstiteadlasi.
  • Kunstiteaduse audio- ja videoarhiivi koostamine.

Kutsume üles institutsioone ja kolleege lisama sündmusi ja üritusi kunstiteaduse aastasaja kavasse.